Bezpečnost na prvním místě | MP Krásno

Bezpečnost na prvním místě

MP Krásno získalo osvědčení Bezpečný podnik
Bezpečnosť na prvom mieste

Pro zaměstnance společnosti MP Krásno, a.s. máme skvělou zprávu. Firma se totiž může pochlubit získáním osvědčení “Bezpečný podnik”, který platí až do června roku 2024. Vlastněním tohoto certifikátu firma garantuje splnění veškerých přísných podmínek programu Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Osvědčení se uděluje dvakrát ročně vždy v druhé polovině měsíce května a října. Přihlásit se může jakákoliv firma, podmínkou je, aby subjekt podal žádost dva měsíce před termínem předání osvědčení.

osvědčení krásno

Označení “Bezpečný podnik“ je prostředkem pro zajištění systémového přístupu k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se v Česku uplatňuje již od roku 1996.  

Zapojení se do tohoto programu přináší firmám řadu výhod. Mezi ně patří nejen vyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která v zaměstnání hraje zcela zásadní roli, ale také zlepšení úrovně kultury práce a obecně zlepšení pracovní atmosféry na pracovišti.   

Vedení společnosti MP Krásno, a.s. se tak dobrovolně zavázalo dodržovat a plnit požadavky programu “Bezpečný podnik”, což mimo jiné zahrnuje také nepřetržité zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců nad rámec povinných legislativních předpisů. 

Nalézáním stále lepších a efektivnějších přístupů, jak se postavit k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se firma MP Krásno, a.s. snaží neustále zvyšovat vlastní firemní hodnotu i v této nepříznivé době. 

Snahu o zvýšení bezpečnosti na pracovišti a lepší pracovní podmínky tak kromě zaměstnanců nyní potvrdí i Státní úřad inspekce práce, který daná osvědčení společnostem uděluje. 

Zobrazit osvědčení  (formát PDF)

Volná místa Akční leták Ochutnávky