Dusitany v uzeninách. Je důvod k obavám? | MP Krásno

Dusitany v uzeninách. Je důvod k obavám?

Šunka bez dusitanů není šunka
Dusitany v uzeninách

Šunku, tak jak ji znáte, si nelze bez přídavku dusitanových solí téměř představit. Nesplňovala by vaše náročná očekávání po senzorické stránce. Byla by to pouze vařená vepřová kýta, bez typické chuti a tolik oblíbené narůžovělé barvy. Proč se tedy dusitanové soli (známé také pod názvy řeznická sůl, Praganda) používají a k čemu vlastně jsou?

Dusitan sodný nebo dusitan draselný se používá jako podíl dusitanové solicí směsi k solení a konzervaci masa a masných výrobků. Dusitan spadá svým zařazením mezi látky toxické, což může logicky vyvolat obavy z jeho příjmu v uzeninách. Je však nesmírně důležité zmínit, že obsah dusitanů v masných výrobcích je velmi přísně regulován a střežen hygienickým dozorem tak, aby konzumace masných a uzenářských výrobků byla zdravotně naprosto bezpečná. Vždy ho v našich výrobcích používáme pouze nezbytně nutné množství.

Nedůvěra k masným výrobkům obsahujícím dusitany je způsobena především nedostatečnou informovaností spotřebitelské veřejnosti. Mnozí konzumenti se domnívají, že dusitany v potravině zůstávají a my je s touto potravinou konzumujeme. Pravda je to však jen poloviční. Je prokázáno, že dusitany se v masných výrobcích téměř úplně rozloží a přemění na jiné metabolity, které se z velké části z výrobků přirozeně vyloučí.

Proč solíme maso s využitím dusitanových solí?

  • Maso solíme především proto, abychom dosáhli senzoricky příjemné slané chuti. Bez přídavku soli byste si na našich výrobcích zcela jistě nepochutnali.
  • Sůl se u většiny výrobků přidává ve směsi s dusitany, díky kterým maso zůstane krásně růžové a nezšedne, jako je tomu v případě jaternic, tlačenky apod.
  • Dusitany přispívají k vytvoření typické chuti a aromatu uzenin.
  • Dusitany v masných výrobcích mají primárně výrazný konzervační účinek a omezují množení patogenních mikroorganismů. Tím přispívají k zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků.

Konzumace masných výrobků je tedy v běžném množství naprosto bezpečná a nemusíte se jí obávat. I zde však platí pravidlo, že všeho s mírou. Výjimku tvoří pouze konzumace uzenin malými dětmi, pro které jsou masné výrobky speciálně upravovány a snažíme se o dlouhodobé snižování množství soli a obecně dusitanových solí.

Volná místa Akční leták Ochutnávky