Efektivní systém recyklace a udržitelná logistika | MP Krásno

Efektivní systém recyklace a udržitelná logistika

Recyklace nám není lhostejná. Záleží nám, co se dějě s obaly od našich výrobků.

Společnost MP Krásno dlouhodobě aktivně podporuje recyklaci a systém zpětného odběru odpadových materiálů. V roce 2022 jsme přispěli k systému EKO-KOM tím, že umožnili zpětný odběr a recyklaci celkem 312 tun obalových odpadů. Toto množství odpadu bylo dostatečné k naplnění celých 212 svozových vozidel.

V roce 2022 se třídění odpadů účastnilo 75% populace ČR. Obyvatelé mají k dispozici již 838 578 nádob na tříděný odpad. Z části i naší zásluhou se snížila produkce emisí skleníkových plynů o 902 970 tun CO2 ekv. a uspořilo se tak 24 470 009 GJ energie. Přínosem využití odpadů z obalů je úspora 335 mil. m³ vody.

Naše společnost přispěla k celkovému snížení produkce skleníkových plynů o úctyhodných 545 tun CO2 ekv. a současně ušetřila 14 783 GJ energie. Takové množství CO2 odpovídá 256 osobním automobilům střední střídy za celý rok jejich provozu. Kromě toho by naše úspory energie dokázaly napájet věřejné osvětlení v hlavním městě Praze po dobu 29 dnů.

Pro naše každodenní plánování dopravy a rozvozových tras využíváme logistický software, který se zaměřuje na maximální využití kapacity našich vozidel i vozidel našich partnerů. Naším cílem je optimalizovat trasy tak, aby byly co nejefektivnější. Stálým renovováním a nakupováním našich rozvozových vozidel snižujeme kvalitně a efektivně naši ekologickou stopu. Automobily jsou vybaveny nejnovějšími generacemi motorů, splňující nejpřísnější emisní standardy. Naši řidiči jsou pravidelně školení s důrazem na co nejekologičtější jízdu.

Děkujeme, že i vy pomáháte s recyklací našich výrobků a doufáme, že se přístí rok dostaneme na opět lepší čísla, než letos.

Volná místa Akční leták Ochutnávky