Poděkování našim zaměstnancům | MP Krásno

Poděkování našim zaměstnancům

Bez vás by to nešlo
Prodejna

Milí přátelé, dovolte nám touto cestou poslat VELKÉ DÍKY všem našim zaměstnancům a prodavačkám za práci, kterou odvádějí i v této náročné době. Děkujeme za podporu, kterou obětavě poskytují sobě navzájem i kterou předávají i našim milým zákazníkům. Moc si toho vážíme!

Vám všem, vašim rodinám i přátelům přejeme, abyste zůstali silní a zdraví a mohli se těšit na každý nový den.

Je toho hodně, s čím jsme se museli vypořádat a co jsme museli zvládnout v této mimořádně náročné situaci, která nemá v naší historii obdoby.

Pandemie koronaviru nás postavila před nové úkoly, ale také dosti zásadně změnila styl naší práce. Naši pracovníci v masné výrobě jsou sice dlouhodobě navyklí na práci s ochrannými pracovními prostředky a striktní dodržování hygienických postupů, přesto se zvýšený tlak na dodržování náročných opatření promítl do chodu výroby. Pro náš distribuční tým a obětavé prodavačky je současná situace o to náročnější. A přesto vše funguje na plné obrátky.

To všechno zvládají naši zaměstnanci a prodavačky za podmínek, kdy jsou denně ohroženi na zdraví při kontaktu se zákazníky. Přesto se i s rouškami a za vyčerpávajících podmínek neúnavně staví za pulty našich řeznictví a plní zákazníkům jejich přání.

Srdečně vám děkujeme za vaše vysoké pracovní nasazení a za obětavou práci. Děkujeme také za řádný a disciplinovaný přístup při dodržování bezpečnostních opatření.

Věříme, že tuto mimořádnou situaci společně zvládneme a všichni se budeme brzy potkávat i s úsměvem na tváři, který bude vidět a bude opětován.

DÍKY

Volná místa Akční leták Ochutnávky