Udržitelná logistika a nakládání s odpady | MP Krásno

Udržitelná logistika a nakládání s odpady

Není nám jedno, co se děje s obaly od našich výrobků. Proto podporujeme recyklaci.

Společnost MP Krásno dlouhodobě podporuje systém zpětného odběru a recyklace odpadových materiálů. Náš příspěvek do systému EKO-KOM zajistil v roce 2020 zpětný odběr a recyklaci 144 tun obalových odpadů. Tyto odpady naplnily 87 svozových automobilů.

Tento podíl odpovídá zajištění kompletního provozu a obsluhy 130 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony). Třídění odpadu jsme tak umožnili 2 235 obyvatelům.

Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 230 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 5 446 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 108 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořenou energii představuje 11 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hl.m. Praze.

Moderní vozový park pro logistiku zboží
V roce 2021 očekává MP Krásno a.s. investici do nákupu tzv. “silničního vlaku“. Tato 25 m dlouhá souprava složená z nákladního třínápravového vozidla, speciálního podvozku a chladírenského návěsu umožňuje svézt až 51 paletových míst zboží. Plně naložený „roadtrain“ sníží náklady na přepravu a výrazně omezí emisní stopu v podobě úspory pohonných hmot a použití dalšího vozidla.

Pro každodenní plánování dopravy a rozvozových tras využíváme logistický software s ohledem na co nejefektivnější využití kapacit a vytížení vozidel našich i smluvních přepravců s ohledem na optimalizaci tras.

Modernizujeme vozový park nákupem nových rozvozových vozidel s nejnovější generací motorů s nejvyšší emisní třídou.

Naše izotermické nástavby a vestavby jsou vybaveny nejmodernějšími chladícími agregáty, splňujícími nejpřísnější ekologické standardy, s důrazem na omezení škodlivých vlivů na životní prostředí.

Systémově vyhodnocujeme jízdní styl našich řidičů a pravidelně je školíme s důrazem na ekologickou jízdu.

Mohlo by vás také zajímat...

Volná místa Akční leták Ochutnávky