Jak vznikla myšlenka na nový systém norem, který by určoval složení a kvalitu potravin? Po zrušení českých státních norem (ČSN) neexistovaly závazné receptury a zákazníci tápali, čím se řídit při výběru potravin. Legislativa klade požadavky pouze na specifické složení pro úzký okruh potravin; zárukou kvality nemusí být ani označení jako Klasa nebo Regionální potravina. V situaci, kdy se tlak obchodních řetězců na co nejnižší cenu výrobků začal promítat do kvality potravin, se sami výrobci rozhodli řešit absenci standardů kvality a začali budovat systém cechovních norem.

Ideálem jsou normy pro všechny skupiny potravin

Potraviny označené českými cechovními normami vykazují vždy vyšší kvalitu, než stanovuje legislativa platná pro srovnatelné potraviny na trhu. V případě masa je to vyšší obsah masa, nižší obsah tuku, vyšší obsah čistých svalových bílkovin a zákaz použití zvýrazňovačů chuti. V MP Krásno se podle těchto kritérií vyrábí celá řada výrobků. Normy by měly postupně podchytit všechny skupiny základních potravinářských produktů, včetně nápojů.

Přehledný systém otevřený spotřebiteli

K českým cechovním normám se výrobci hlásí dobrovolně. Normy vznikají ve spolupráci výrobců, zájmových nebo profesních sdružení, úřadů státní správy a vědecko-výzkumných institucí. Na internetovém serveru cechovninormy.cz se do procesu tvorby norem může připojit i nejširší veřejnost. Cílem je vybudovat jednoduchý, transparentní a ucelený systém, který pozdvihne kvalitu českých potravin.České cechovní normy jsou veřejně dostupné na těchto webových stránkách.

V nabídce MP Krásno najdete celou řadu výrobků,které odpovídají normám ČCN

Venkovská klobásaVenkovská tlačenkaVenkovská tlačenka mini 450 gJaternicový prejt 450 gChlapská klobásaRožnovský salámKrálovský šunkový speciálŠunka Kája pro děti výběrováŠunka Amálka nejvyšší jakostiŠunka ViktorieŠunka nejvyšší jakosti KrásnoRytířská šunka nejvyšší jakosti
Stáhněte si nejnovější akční leták