35728.jpg
Komu nezapomenou filmové hvězdy poděkovat z pódia, když získají sošku Oscara? Přece té nejdůležitější osobě na světě − mamince! Den matek je relativně mladá tradice. Slaví se teprve 103 let. U nás byl navíc na padesát let zastíněn zprofanovaným Mezinárodním dnem žen. Přesto dnes dostane skoro každá maminka v Česku na druhou květnovou neděli květinu, přáníčko nebo alespoň pusu.Mateřství se uctívalo již ve starém Řecku oslavou kultu bohyně Rheiy. Z Anglie 16. století je známá neděle zvaná „Mothering Sunday“, ve kterou děti navštěvovaly své rodiče a přinášely jim dárky. Moderní podoba oslavy Dne matek však vznikla až počátkem 20. století v USA. K uznání svátku přesvědčila v roce 1914 prezidenta USA Woodrowa Wilsona sociální aktivistka Anna Jarvisová, která navázala na úsilí své matky o zlepšení života amerických žen. Americké matky v tento den nepracovaly, jejich domácí povinnosti převzali manželé a děti.Tradičním dárkem pro maminku se stal karafiát. Rodina navštěvovala i zemřelé maminky na hřbitově, kterým přinášela na hrob bílé karafiáty.V dobách Rakouska-Uherska u nás propagovaly svátek matek české bojovnice za rovnoprávnost. Oficiálně se začal mezinárodní Den matek slavit až po vzniku první republiky, a to od roku 1923. Zasadila se o to velkou měrou Alice Masaryková, dcera našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.Vzorem jí byl paradoxně otec, který vždy ctil svou matku a často hovořil o tom, jak velký na něj měla vliv. Během druhé světové války poškodil pověst svátku Adolf Hitler, který jej zneužil pro účely nacistické propagandy. Uděloval v Den matek medaile za zásluhy matkám, které porodily více než čtyři árijské děti, a oceňoval také matky, jejichž děti padly v boji za Německou říši. Aby se představitelé nového režimu v Československu po únoru 1948 vymezili nejen vůči Hitlerovi, ale také vůči první republice, zavedli březnový Mezinárodní den žen.Svátek matek upadl téměř v zapomnění a teprve po roce 1989 se začala jeho tradice pomalu obnovovat. Letos připadá český Den matek na 14. května.

TRADICE

Den matek se slaví na mnoha místech světa, datum však není jednotné. V USA se stejně jako u nás slaví druhou květnovou neděli, ve Velké Británii připadá na čtvrtou postní neděli, ruské maminky oslavují poslední neděli v listopadu. Někde je datum oslav fixní. V arabských zemích se Den matek slaví 21. března, v Polsku 26. května.
Stáhněte si nejnovější akční leták