35646.jpg

Patronka mlynářů, učenců i žen

Když svatá Kateřina Alexandrijská vyzvala ve čtvrtém století císaře Maxmiliána, aby se zřekl pohanství, a odmítla obětovat modlám, skončila na mučicím kole s ostrými hroty. Provazy na stroji se ale jako zázrakem zpřetrhaly a stroj se rozpadl, a tak nechal císař Kateřinu setnout mečem. Svatá Kateřina, vyobrazovaná s mečem a kolem, je proto patronkou všech povolání, která mají co do činění s kolem nebo kovovým ostřím, jako jsou koláři, mlynáři nebo švadleny. Svatá Kateřina je ale také ochránkyní učenců, učitelů a jejich žáků a také žen a dívek

Pohřeb basy, konec zábavy

Protože po svátku svaté Kateřiny nastupuje adventní čas, kdy byly tance a zábavy zakázané, byl tento den poslední příležitostí k pořádné veselici. Kateřina ešče poskakuje, Ondřej šak už zakazuje, říkalo se na Valašsku. Na Horácku ukončovali muzikanti poslední zábavu před adventem symbolickým pohřbením basy.

Ženy vládly mužům

O výročí svaté Kateřiny se pořádaly rozpustilé taneční zábavy, během kterých platilo takzvané „ženské právo“. Ženy si na svátek svaté Kateřiny vyměnily role s muži. Platily si hudbu, zajišťovaly občerstvení a vybíraly si tanečníky. Na zábavě si nechávaly nalévat pivo a mohly si poručit sólo se svým vyvoleným tanečníkem. Čas pánské volenky přicházel až o půlnoci. A často se tancovalo až do rána. Někde si ženy vytvářely loutku svaté Kateřiny, se kterou obcházely hospody a nechávaly o ni losovat.

Upečte si bramborové jabkance

Na svátek svaté Kateřiny byly podle lidové tradice zakázané všechny práce, které nějak souvisely s kolem. Nesmělo se například mlít, jezdit povozem ani příst na kolovratu. V některých krajích nesměly na svatokateřinském posvícení chybět jabkance, specialita původem z České Třebové a okolí, která kupodivu nemá nic společného s jablky. Pirohy z bramborového těsta plněné sladkým tvarohem dostaly svůj název podle krajové přezdívky brambor „zemský jabka“. Jabkance se pečou dodnes. Můžete je ochutnat třeba na tradiční Jabkancové pouti v České Třebové.
Stáhněte si nejnovější akční leták