Valašsko je pověstné svými lahůdkami. Patří mezi ně maso a uzeniny jako základ lidového jídelníčku. První písemný doklad o řeznické živnosti na Valašsku sice pochází ze sedmnáctého století, ovšem tradice výroby masa a masných výrobků se začala odvíjet už o několik desítek let dříve – na přelomu patnáctého a šestnáctého století. Tehdy Valaši zakotvili na východní Moravě a naučili místní lidi chovat dobytek a zpracovávat maso.

Díky tomu vtiskli hornatému kraji tvář, jakou známe dnes. Valašsko se postupem času stalo svými uzeninami proslulé. Na valašských tradicích staví i společnost MP Krásno, usazená ve Valašském Meziříčí. Historie podniku, který patří v současnosti do pětice největších tuzemských výrobců masa, uzenin a dalších pochutin, začala na začátku roku 1895 – tehdy založili řezníci v srdci Valašska „Družstvo na postavení jatek“. Milníkem byl rok 1955, kdy začaly fungovat mrazírny, o devět let později pak zahájil výrobu nově vybudovaný masokombinát.

Před privatizací v roce 1993 bylo Krásno jen malou a zastaralou lokální provozovnou. Investice do modernizace výroby, která splňuje přísné evropské normy, ale poměry změnila. Výrobky z Krásna v současnosti míří do malých masen, specializovaných řeznictví i do velkých obchodních řetězců. Společnost dodává své maso a uzeniny i do dalších zemí EU i mimo ni a zejména pak na Slovensko a do Maďarska.

Hlavním lákadlem sortimentu jsou tradiční valašské speciality. Oblíbené jsou díky nezaměnitelné chuti a standardně vysoké kvalitě. To potvrzují i ocenění, která Krásno za své výrobky podle valašské receptury posbíralo, stejně jako stoupající obliba mezi zákazníky. Značka Krásno dnes symbolizuje spojení řeznické tradice, valašského kumštu a moderních technologií.

Provozovna Martinov

MP Krásno, a.s. investovalo do oddělené části výrobních prostor bývalého Masokombinátu v Ostravě – Martinově specializované na fermentované výrobky. To znamenalo příležitost k navázání na tradici výroby trvanlivých salámů, kterou Krásno na čas přerušilo. Dne 30.9.2008 se tato příležitost stala skutečností a byla zahájena výroba fermentovaných a tepelně opracovaných výrobků v Martinově.

Těmito kroky se areál výroby a logistického centra stává plnohodnotnou součástí společností MP Krásno a věříme, že jeho rozvoj bude i nadále pokračovat tak, aby nabídl vhodné služby a výrobky pro současné i budoucí zákazníky.

Výrobně – logistické centrum v Ostravě – Martinově se již pevně začlenilo do stávajících struktur MP Krásno, a.s. Toto středisko naplno žije svým rušným životem a díky on-line propojení dokážeme efektivně komunikovat a monitorovat výrobní činnosti. Zaměstnanci v Martinově se důkladně proškolili ve sběru a přenosu informací, plánováním a souvisejícími činnostmi, které se jak doufám, staly každodenní rutinou zaměstnance Krásna, ať už je kdekoliv.

Logistické centrum si také našlo své zákazníky z řad firem a poskytuje skladovací služby pro chlazené a mražené zboží. Objem skladovaného zboží je díky vedení provozovny na stabilní úrovni a postupnými úpravami se skladovací prostory přizpůsobují požadavkům zákazníků a rozšiřuje se skladovací kapacita použitelná pro skladování.

Výrobní úsek specializující se na výrobu trvanlivých uzenin se také přizpůsobuje standardům Krásno nejen co se týká úprav výrobních prostor, ale také kapacitou a monitoringem kvality. Plánovací a vyhodnocovací procesy se prostřednictvím dispečinku přenášejí také do Martinova a výsledky střediska jsou vizitkou vedení této provozovny. Zásadním krokem pro nás v závěru roku 2009 bylo zprovoznění zrací komory, tč. kapacitně největší ve stávajícím provozu. Tato investice pomohla zvládnout kapacitní požadavky Vánoc tak, že všichni zákazníci byli vykryti podle svých požadavků. Do budoucna také díky práci obchodních manažerů a výrobního úseku v Martinově bude tato investice využita celoročně díky kvalitě stávajících výrobků a zaváděným novým výrobkům.

Těmito kroky se areál výroby a logistického centra stává plnohodnotnou součástí společností MP Krásno a věříme, že jeho rozvoj bude i nadále pokračovat tak, aby nabídl vhodné služby a výrobky pro současné i budoucí zákazníky.

Stáhněte si nejnovější akční leták