Dotační programy | MP Krásno

Dotační programy

Název projektu:
„Investice do výrobních závodů a uvádění výrobků na trh“
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a realizován v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020,  Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktůInvestice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.
Registrační číslo projektu:
20/010/0421d/672/001850
(http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm) Stručný popis projektu včetně cílů:Společnost MP Krásno v současné době produkuje své výrobky ve Valašském Meziříčí, kde se specializuje na tepelně opracované masné výrobky a  dále v Martinově,kde probíhá výroba trvanlivých salámů a skladování zejména mražené suroviny pro výrobu. Dále společnost provozuje 40 vlastních prodejen lokalizovaných po celé Moravě.Společnost MP Krásno pravidelně investuje do vývoje nových výrobků i do modernizací a obnovy stávajících zařízení.

Předkládaný projekt je jedním z řady investičních záměrů společnosti. Projekt lze rozdělit do pěti ucelených částí:

 

1) Modernizace a rekonstrukce výroby a balení masa a masných výrobků ve výrobě ve Valašském Meziříčí- ke zlepšení konkurečního postavení

2) Modernizace uvádění výrobků na trh – vybavení pro podnikové prodejny – modernizace zařízení splňujíc vysoké požadavky na hygienu, úspory energií a práce

3) Modernizace zařízení na čištění odpadních vod ve Valašském Meziříčí – omezení ucpávání potrubí a čerpadel a celkově ke zvýšení produktivity práce na ČOV

4) Rekonstrukce střech a manipulačních prostor a modernizace sanitačních zařízení  – zlepšení hygienických podmínek v provoze Martinov

5) Obnova vozového parku

Předpokládaná doba realizace projektu

1.10.2020 – 30.10.2022

 

 

Program:

„Krásné vzdělávání“

Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01501

Vzdělávací projekty podporované ESF v naší společnosti pokračují. Navazujeme na systém vzdělávání vytvořený v uplynulých letech novým vzdělávacím projektem, na který jsme opětovně získali dotaci z evropských fondů.

Tentokrát chceme v průběhu 2 let proškolit:

  1. interní tým lektorů, abychom mohli v budoucnu provádět školení vlastními silami,
  2. zvýšit odborné dovednosti u obchodních zástupců, kterým připravíme hodnotné, dvoudenní kurzy v pěti různých tématech,
  3. připravit odborná školení pro útvary nákup, ekonomika, obchod,
  4. odborná školení budou doplněna o výuku angličtiny.

Do vzdělávání bude zapojeno téměř 100 zaměstnanců a bude trvat až do poloviny roku 2015.

V projektu, který nese název „Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti MP Krásno, a.s.“, jsou sledovány i další cíle: uplatňování problematiky rovných příležitostí, navržení systému vzdělávání pro další léta a vytvoření strategie práce na personálním útvaru.

Petr Ptáček
ředitel EPÚ

Projekt OP LZZ

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01306

Tiskové zprávy:

Tisková zpráva

Ukončení projektu – tisková zpráva

 

Projekt:

„Vývoj masných polokonzerv se sníženým obsahem sodíku“

č. projektu: 15/001/16220/672/000034/KFRP/001

je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření 16, Podopatření 16.2, Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Cílem je podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Předpokládaná doba realizace projektu: 1. 2. 2016  –  31. 3. 2018

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků:

MP Krásno, a.s., vyrábí v současné době měkké salámy a šunky v plastových obalech (uzavřených sponováním) jako tepelně opracované výrobky. Do díla se používají jako základní přídatné látky solicí směsi, obsahující chlorid sodný.

Cílem projektu je jednak upravit složení díla s tím, že se sníží koncentrace sodných kationtů, které jsou hodnoceny negativně ze zdravotního hlediska (hypertenze), omezí se pokud možno kritizované látky s kódem E. Rovněž by se měl změnit typ obalu / balicího zařízení tak, aby bylo možné podobné výrobky dodávat jako polokonzervy a tím i prodloužit údržnost, resp. zvýšit výrobní jistotu.

Projekt zahrnuje úpravu linky na výrobu šunky i jiných výrobků tak, aby bylo možné po správném vytřídění a nastříknutí naplnit do samonasávacího tumbleru a po tumblování plnit dílo automaticky do plastových forem s možností vyrábět polokonzervy s prodlouženou údržnosti.

Současně se bude usilovat o úpravu solicí směsi na možné snížení obsahu sodíku ve výrobku, aniž by došlo ke zhoršení organoleptických a technologických vlastností, zejména barvy a textury.

Součástí projektu je samozřejmě výběr vhodných obalů, které umožní dosáhnout požadovaného tepelného zákroku a i minimální propustnosti pro plyny se zajištěním tak dlouhodobé údržnosti výrobku.

Odstranění manuální práce při manipulaci se surovinou povede k omezení možné kontaminace a tedy i ke zvýšení bezpečnosti a údržnosti finálního výrobku.

tumbler ve výrobně MP Krásno  narážecí stroj MP Krásno  balící stroj ve výrobně MP Krásno  lisovací věže ve výrobně MP Krásno

Volná místa Akční leták Ochutnávky