Osvedčenie sa udeľuje dvakrát ročne vždy v druhej polovici mesiaca mája a októbra. Prihlásiť sa môže akákoľvek firma, podmienkou je, aby subjekt podal žiadosť dva mesiace pred termínom odovzdania osvedčenia. osv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD-kr%C3%A1sno-212x300.jpgOznačenie „Bezpečný podnik“ je prostriedkom na zaistenie systémového prístupu k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa v Česku uplatňuje už od roku 1996.Zapojenie sa do tohto programu prináša firmám veľa výhod. Medzi ne patrí nielen vyššia úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá v zamestnaní hrá celkom zásadnú rolu, ale tiež zlepšenie úrovne kultúry práce a všeobecne zlepšenie pracovnej atmosféry na pracovisku. Vedenie spoločnosti MP Krásno, a.s., sa tak dobrovoľne zaviazalo dodržiavať a plniť požiadavky programu „Bezpečný podnik“, čo okrem iného zahŕňa tiež nepretržité zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov nad rámec povinných legislatívnych predpisov. Nachádzaním stále lepších a efektívnejších prístupov, ako sa postaviť k problematike bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, sa firma MP Krásno, a.s., snaží neustále zvyšovať vlastnú firemnú hodnotu aj v tejto nepriaznivej dobe. Snahu o zvýšenie bezpečnosti na pracovisku a lepšie pracovné podmienky tak okrem zamestnancov teraz potvrdí aj Štátny úrad inšpekcie práce, ktorý dané osvedčenia spoločnostiam udeľuje.Zobraziť osvedčenie (formát PDF)