Bezpečnosť na prvom mieste | MP Krásno

Bezpečnosť na prvom mieste

MP Krásno získalo osvedčenie Bezpečný podnik
Bezpečnosť na prvom mieste

Pre zamestnancov spoločnosti MP Krásno, a.s., máme skvelú správu. Firma sa totiž môže pochváliť získaním osvedčenia „Bezpečný podnik“, ktorý platí až do júna roku 2024. Vlastnením tohto certifikátu firma garantuje splnenie všetkých prísnych podmienok programu ministerstva práce a sociálnych vecí v oblasti dodržiavania bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

Osvedčenie sa udeľuje dvakrát ročne vždy v druhej polovici mesiaca mája a októbra. Prihlásiť sa môže akákoľvek firma, podmienkou je, aby subjekt podal žiadosť dva mesiace pred termínom odovzdania osvedčenia.

osvědčení krásno

Označenie „Bezpečný podnik“ je prostriedkom na zaistenie systémového prístupu k riadeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa v Česku uplatňuje už od roku 1996.

Zapojenie sa do tohto programu prináša firmám veľa výhod. Medzi ne patrí nielen vyššia úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá v zamestnaní hrá celkom zásadnú rolu, ale tiež zlepšenie úrovne kultúry práce a všeobecne zlepšenie pracovnej atmosféry na pracovisku.

Vedenie spoločnosti MP Krásno, a.s., sa tak dobrovoľne zaviazalo dodržiavať a plniť požiadavky programu „Bezpečný podnik“, čo okrem iného zahŕňa tiež nepretržité zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov nad rámec povinných legislatívnych predpisov.

Nachádzaním stále lepších a efektívnejších prístupov, ako sa postaviť k problematike bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, sa firma MP Krásno, a.s., snaží neustále zvyšovať vlastnú firemnú hodnotu aj v tejto nepriaznivej dobe.

Snahu o zvýšenie bezpečnosti na pracovisku a lepšie pracovné podmienky tak okrem zamestnancov teraz potvrdí aj Štátny úrad inšpekcie práce, ktorý dané osvedčenia spoločnostiam udeľuje.

Zobraziť osvedčenie (formát PDF)

Volná místa Ochutnávky