Cenu primátora za rok 2022 si v pondelok 16. januára prevzali Jaroslav Beránek a Vladislav Hromádka. V obchode na Námestí pracujú už 27 rokov.

Začiatkom tohto roka vedenie mesta Valašské Meziříčí ocenilo celkom 4 obyvateľov mesta. Sme hrdí na to, že dvaja z nich pracujú v predajni MP Krásno."Tieto ceny pravidelne udeľujeme osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o šírenie dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí v rôznych oblastiach kultúrneho, športového a spoločenského života. Sú nimi ocenení aj občania Valašského Meziříčí, ktorí dlhodobo zodpovedne pracujú pre svojich spoluobčanov." povedal starosta Robert Stržínek.Obaja boli ocenení za svoje pracovné nasadenie - mimoriadne pozitívny prístup k zákazníkom a šírenie dobrej nálady na pracovisku. Vláďovi a Jardovi prišiel osobne zablahoželať aj Karel Pilčík v mene celého poslaneckého klubu Krásno. Sme veľmi radi, že máme takýchto zamestnancov.[gallery ids="47292,47293,47294,47295,47296"]