Materstvo uctievali už v starom Grécku oslavou kultu bohyne Rhey. Z Anglicka 16. storočia je známa nedeľa zvaná „Mothering Sunday“, keď deti navštevovali svojich rodičov a prinášali im darčeky. Moderná podoba oslavy Dňa matiek však vznikla až začiatkom 20. storočia v USA. Uznať sviatok presvedčila prezidenta USA Woodrowa Wilsona v roku 1914 Anna Jarvisová, ktorá nadviazala na úsilie svojej matky o zlepšenie života amerických žien. Americké matky v tento deň nepracovali, ich domáce povinnosti prevzali manželia a deti. Tradičným darčekom pre mamičku sa stal klinček. Rodina navštevovala aj zosnulé mamičky na cintoríne, ktorým prinášala ha rob biele klinčeky.V časoch Rakúsko-Uhorska u nás propagovali sviatok matiek české bojovníčky za rovnoprávnosť. Oficiálne sa začal medzinárodný Deň matiek oslavovať až po vzniku prvej republiky, a to od roku 1923. Zasadila sa o to vo veľkej miere Alice Masaryková, dcéra nášho prvého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Vzorom jej bol, paradoxne, otec, ktorý vždy ctil svoju matku a často hovoril o tom, aký veľký vplyv mala na neho. Počas druhej svetovej vojny poškodil povesť sviatku Adolf Hitler, ktorý ho zneužil na účely nacistické propagandy. V Deň matiek udeľoval medaily za zásluhy matkám, ktoré porodili viac ako štyri árijské deti, a oceňoval tiež matky, ktorých deti padli v boji za Nemeckú ríšu. Aby sa predstavitelia nového režimu v Československu po februári 1948 polarizovali nielen voči Hitlerovi, ale tiež voči prvej republike, zaviedli marcový Medzinárodný deň žien. Sviatok matiek upadol takmer do zabudnutia a až po roku 1989 sa jeho tradícia začala pomaly obnovovať. Tento rok pripadá slovenský Deň matiek na 14. mája.

TRADICE

Deň matiek sa oslavuje na mnohých miestach sveta, dátum však nie je jednotný. V USA ho rovnako ako u nás oslavujú v druhú májovú nedeľu, v Spojenom kráľovstve pripadá na štvrtú pôstnu nedeľu, ruské mamičky oslavujú v poslednú novembrovú nedeľu. Niekde je dátum osláv fixný. V arabských krajinách Deň matiek oslavujú 21. marca, v Poľsku 24. mája.