Zmrznutí a ich kuchárka

Chladné počasie, ktoré podľa tradície nastáva zhruba v polovici mája, volajú obdobím troch zmrznutých, studených svätých, ľadovákov alebo ľadových mužov. Ľudová meteorológia ich pripisovala svätému Pankrácovi (12. mája), svätému Servácovi (13. mája) a svätému Bonifácovi (14. mája). V skutočnosti zaň môže každoročne sa opakujúce prúdenie studeného vzduchu do strednej Európy sprevádzané oblasťou vysokého tlaku vzduchu. K ľadovým mužom sa niekedy pridávala 15. Mája aj ľadová žena – svätá Žofia. „Pankrác, Servác, Bonifác sú ľadoví muži, Žofie je ich kuchárka,“ hovorievalo sa.

Počasie sa pranostikami neriadi

Ľudia zaznamenávali náhle jarné ochladenie už v stredoveku. Najstaršie dochované záznamy pochádzajú z 15. Storočia. V tom čase však platil juliánsky kalendár, takže vtedajšia polovica mája dnes pripadá na obdobie asi o 10 dní neskôr. A keďže príroda sa pranostikami neriadi, v posledných rokoch dochádza k pravidelnému ochladeniu ešte pred sviatkom troch zmrznutých podľa dnešného, gregoriánskeho kalendára, a to skôr koncom apríla. V posledných desaťročiach dostáli traja zmrznutí svojmu označeniu naposledy v roku 1978, keď ranná teplota klesala na mínus jeden až mínus päť stupňov Celzia.

Malí ľadoví muži prinášali posledné mrazy

Po ochladení na Pankráca, Serváca a Bonifáca nastávalo chladnejšie počasie aj v období takzvaných „malých ľadových mužov“, ktorými sú v českej ľudovej meteorológii svätý Urban (25. mája), svätý Filip (26. mája) a svätý Beda (27. mája). Títo svätí často prinášali posledné prízemné mrazíky aj v nižších polohách. Jarné ochladenie robilo starosti pestovateľom, predovšetkým vinohradníkom, čo možno vyčítať z českých ľudových pranostík: „Na Pankráca, na Urbana suchý deň – urodí se víno, hustý bude len.“ (Na Pankráca, na Urbana suchý deň – urodí sa víno, hustý bude ľan.“) Alebo: „Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.“ (Pankrác, Servác, Bonifác, pre sadárov sú zlí chlapci:“) A tiež: „Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratři, přinesou chladna, jak se patří.“ (Pankrác, Servác, Bonifác, ľadoví bratia, prinesú chladno, ako sa patrí.“)

Kto vlastne boli ľadoví muži?

Pankrác sa narodil v treťom storočí v dnešnom Turecku Odmietol sa vzdať kresťanskej viery, a preto bol umučený. Je patrónom detí a ľudia ho vzývajú na pomoc proti bolestiam hlavy.Servác sa narodil v štvrtom storočí v Arménsku. Na území dnešného Belgicka pôsobil ako biskup. Je patrónom zámočníkov a stolárov a ľudia ho vzývajú pri boji proti hlodavcom.Bonifác je menej významný svätec. Žil a zomrel v štvrtom storočí na území dnešného Turecka.