Lev v znaku za statočnosť

Dobre známy znak cechu nesúci bieleho leva na červenom pozadí získali mäsiari vďaka dôležitej dejinnej udalosti. V roku 1310 hrdinsky rozsekali jednu z pražských brán a pomohli Jánovi Luxemburskému a jeho žene kráľovnej Eliške Přemyslovne vstúpiť do mesta obsadeného korutánskymi žoldniermi. Mäsiar Vodička, veliteľ akcie, bol potom vymenovaný za pražského starostu a jeho meno nesie jedna z ulíc v strede Prahy – Vodičkova. Kráľ Ján Luxemburský udelil mäsiarom za odmenu znak, ktorý začali postupne používať mäsiarske cechy v ďalších českých mestách.Prvý mäsiarsky cech bol založený v Prahe v polovici 14. Storočia. Kráľ Karol IV. Potvrdil výsady, ktoré mäsiarom udelil jeho otec Ján Luxemburský. V druhej polovici 19. Storočia boli cechy zrušené a aj z mäsiarstva sa stala životnosť. Mäsiari už neboli viazaní na vyhradené miesta, takzvané mäsiarske obchody, a mohli svoju živnosť vykonávať kdekoľvek.

Mäsiarski učni ctili remeslo

Už panovník Karol IV. vydal nariadenie, že podmienkou členstva v mäsiarskom cechu je riadne vyučenie a zloženie skúšok. Živnostenský poriadok stanovil jasné pravidlá živnosti a vzdelávania. Adepti mäsiarstva sa učili remeslo dva až štyri roky a potom museli obstáť v skúške pred komisiou Patriť k živnosti bola pre učňov veľká česť. Mäsiarsko-údenárske noviny z polovice dvadsiateho storočia uverejnili desatoro rád učňom, ktoré sa začínalo prvým pravidlom: Maj remeslo mäsiarsko-údenárske v najväčšej vážnosti, snaž sa vždy a všade robiť česť stavu, ktorému si sa venoval.

Valasi majú mäsiarstvo v krvi

Aj na Valašsku siaha mäsiarska tradícia hlboko do minulosti. Rozkvet remesla nastal na prelome 15. a 16. Storočia, keď na východnú Moravu začali prichádzať Valasi, ktorí učili pôvodných obyvateľov pastierstvu, chovu dobytka a spracovaniu mäsa. Prvý doklad o vykonávaní mäsiarskej činnosti na Valašsku pochádza zo 17. storočia.

Navštívte Múzeum mäsiarstva vo Valašskom Meziříčí

V roku 2015 otvorili vo Valašskom Meziříčí Múzeum mäsiarstva so zameraním na mäsiarske remeslo na Valašsku. Predstavuje vzácne, desaťročia staré mäsiarske stroje z prvej polovice dvadsiateho storočia, ktoré pred očami návštevníkov skutočne ožívajú. Múzeum zároveň funguje ako kultúrne a spoločenské centrum. Jeho zakladateľ, majiteľ rodinnej firmy MP Krásno Karel Pilčík je pokračovateľom valašského mäsiarskeho rodu Pilčíkovcov z Bratřejova pri Vizoviciach, ktorý pôsobí v mäsiarskom odbore už piatku generáciu. Prvý mäsiar z rodu Pilčíkovcov otvoril mäsiarsky obchod už v 19. storočí.