a%C4%8Dto-logo.jpg

Značka Tradičný český obchod – Certifikované je udeľovaná AČTO (Asociáciou českého tradičného obchodu) od roku 2017 a významne uľahčuje spotrebiteľom orientáciu na českom potravinárskom trhu. Je tým pravým vodidlom pre vyhľadanie predajní, ktoré svojim zákazníkom garantujú vysokú úroveň kvality služieb, sortimentu a personálu. Medzi jedno z najdôležitejších kritérií pre udelenie značky patrí minimálne dvojtretinový podiel domáceho tovaru, čo naša predajňa spĺňa bez problémov.

Naši zákazníci tak majú vždy istotu, že si u nás vyberú lahodné a kvalitné výrobky. Viac informácií o získaní certifikátu nájdete na stránkách AČTO.