Nový dizajn obalov trvanlivých salám Krásno vyniká jednoduchosťou, prehľadnosťou a čistotou dizajnu. Čierna farba dáva vyniknúť dokonalej štruktúre plátkov, ktorá je daná kvalitnými surovinami a vysokým obsahom mäsa.Nové obaly dostali salámy Herkules, Poličan a Paprikáš, ktoré sme odlíšili farebným pruhom. Precízne vypracovanú ozdobnú etiketu sme doplnili metalickou farbou na logu a na headline, ktorý je naším posolstvom pre zákazníka: „Žite Krásne“. Na etikete nechýba ani symbol legendárneho klobásovníka, ktorý rastie len na úrodnej pôde Valašska.