Tento rok naša spoločnosť úspešne prešla auditom a opäť obhájila titul FIRMA PODPORUJÚCA ZDRAVIE 3. stupňa. Cieľom súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje hlavný hygienik Českej republiky, je oceniť firmy, pre ktoré sa podpora zdravia stala neoddeliteľnou súčasťou každodenného pracovného života a ktoré sa starajú o zdravie svojich zamestnancov nad rámec zákona a pracujú na zlepšení pracovných podmienok. Najviac pomyselných bodov v súťaži získalo podnikové stravovanie doplnené o ovocie a zeleninu, liečebné a rekondičné pobyty v kúpeľoch, spolupráca so zdravotnými poisťovňami, systém preventívnych prehliadok, možnosť bezplatného očkovania proti chrípke a ďalšie.Ocenenie sme si prevzali v priestoroch Kaisersteinského paláca na Malej Strane za prítomnosti ministra zdravotníctva Prof. Ing. Vlastimila Válka, CSc., hlavnej hygieničky ČR Pavly Svrčinovej, PhD. a riaditeľky Štátneho zdravotného ústavu Barbory Mackovej, PhD.Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa starajú o zdravie a pracovné podmienky našich zamestnancov, a vyzývam našich zamestnancov, aby robili to isté.Zároveň želám všetkým zamestnancom a kolegom pekné a pokojné sviatky a všetko najlepšie do nového roka 2023.Ing. Silvie Korvasová, riaditeľka EPÚ.