Sv. Jozef je patrónom remesiel aj rodiny

Sviatok svätého Jozefa, snúbenca Matky Božej a Ježišovho pestúna, ktorý pripadá na 19. marca, je doložený po prvý raz v 12. storočí. V roku 1870 vyhlásil pápež svätého Jozefa za patróna celej cirkvi. Okrem toho sv. Jozef drží patronát aj nad celým radom remesiel spojených predovšetkým s drevom – nad tesárstvom, drevorubačstvom alebo stolárstvom. Je tiež ochrancom detí a mládeže, panenstva, kresťanských rodín a umierajúcich. Svätého Jozefa zobrazujú s ľaliou, pastierskou palicou alebo s tesárskym náradím v ruke.

Podľa ľudovej tradície ukončuje sv. Jozef zimu

Pre našich predkov bol tento deň významným predelom v poľnohospodárskom roku. Deň sv. Jozefa považovali za prvý jarný sviatok, v tento deň odkladali zimné šaty a obliekali si letný odev. Pranostiky tento deň považujú za určujúci bohatosť úrody. „Keď je na Jozefa pekne, bude úrodný rok a urodia sa najmä zemiaky,“ hovorievalo sa na sv. Jozefa na Valašsku.

Brusiči skla pochovávajú na sv. Jozefa svetlo

Sviatok sv. Jozefa oslavovali predovšetkým sklári, pre ktorých sa končila práca pri umelom osvetlení. Brusiči skla sa v sobotu po sviatku vydali s veľkým lampášom k lesu. Tam ho zavesili na vetvu, veselili sa a popíjali pod ním až do rána a napokon ho zakopali do zeme. Hovoril osa, že „pochovávajú svetlo“.

TRADICE

Tiež začiatok jari sadíte do misky osivo? V niektorých krajoch dievčatá vysievali osivo do misky s hlinou práve na sviatok sv. Jozefa. Do Veľkej noci im pekne vyrástlo a ony doň potom kládli zafarbené veľkonočné vajíčka.

Jar otvárajú jozefské zábavy, jarmoky a sľuby vernosti

Popularita svätca a nadchádzajúca jar lákali ľudí na rôzne jozefské zábavy. Na vidieku vyhrávali kapely, v Prahe oslavovali sviatok jarným jozefským jarmokom, ktorý sa konal pred kapucínskym Kostolom sv. Jozefa na dnešnom Námestí republiky. Zamilované páry si na sviatok patróna manželstva sľubovali vernosť. Mládenci kupovali svojim vyvoleným na dôkaz lásky medovník v tvare srdca. Pražský jozefský jarmok navštevovali ľudia ešte začiatkom dvadsiateho storočia.