Ide o nové nárezové a baliace centrum, ktoré zrýchľuje výrobu, zaručuje perfektnú úroveň čistoty a precíznu kvalitu každého rezu salámu. Spolu s novým centrom sme prešli na nové dizajnové obaly vašich obľúbených krájaných šuniek a salám. Dôvodov je hneď niekoľko. Vďaka menšiemu množstvu plastov pri výrobe sme šetrnejší k prírode, s novým dizajnom navyše omnoho lepšie prečítate informácie o výrobku a naše výrobky tiež už neprehliadnete na pultoch.Predtým sme používali na krájanie nárezový stroj, ktorý pracoval poloautomaticky. Pripravoval porcie na tzv. rozraďovacie stanice. Tie však museli byť ručne vkladané do plastových vaničiek. Trend samoobslužného sektora s balenými výrobkami sa mení a my nezostávame pozadu. Akútny nedostatok pracovnej sily a potreba zvýšiť kvalitu balených výrobkov si žiada prechod na vyššiu úroveň automatizácie.Požiadaviek na automatizovanú linku bolo niekoľko. Menšia náročnosť na obsluhu, vyššia kapacita a väčšia presnosť uloženia nakrájaných plátkov. Tiež bolo potrebné pripojenie na vnútropodnikový informačný systém. Našim očakávaniam najlepšie vyhovovala spoločnosť Weber, ktorá splnila všetky požiadavky a navyše má všetky prvky vzájomne integrované do jedného celku.Novú linku tvorí nárezový stroj CCS 604 RCS, ktorý dokáže spracovávať naše produkty s rýchlosťou až 600 rezov za minútu. Medzi jeho výhody patrí presný rez, rôzne typy skladania narezaného produktu, možnosť krájať niekoľko výrobkov naraz a veľmi pokročilý softvér so spätnou väzbou o činnosti stroja.Ďalšími zariadeniami sú baliace stroje wePACK 7000 a vkladací robot wePICK 7000. Robot wePICK vkladá porcie salám, ktoré narezal nárezový stroj do vaničky. Vaničku pripravil baliaci stroj wePACK. To všetko s presnosťou desatiny milimetra. Baliaca linka môže pracovať s veľkým množstvom rôznych fólií. Dokáže spracovať všetky typy fólií, ktoré sa v mäsovom priemysle používajú. Súčasťou linky je stroj na etiketovanie, zariadenie na kontrolu hmotnosti a tiež detektor kovu.Výsledkom tejto inovácie je vysoká úroveň čistoty a hygieny, precízna kvalita a bezchybné balenie šuniek a salám. S pomocou týchto noviniek a ďalších inovácií chceme plniť dlhodobé ciele spoločnosti, najmä znižovanie plastovej záťaže. Na tejto linke budeme postupne znižovať hrúbku jednotlivých fólií a tiež máme v pláne začať používať stopercentne recyklovateľné materiály.Žite Krásne