Tento podiel zodpovedá zaisteniu kompletnej prevádzky a obsluhy 130 farebných kontajnerov na triedený odpad (pre papier, sklo, plasty a nápojové kartóny). Triedenie odpadu sme tak umožnili 2 235 obyvateľomNáš podiel na celkovom znížení produkcie skleníkových plynov je 230 ton CO2 ekv., a tak bolo usporených 5 446 GJ energie. To zodpovedá emisiám CO2 vyprodukovaných 108 osobnými automobilmi strednej triedy za rok ich prevádzky. Nami usporenú energiu predstavuje 11 dní spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie v hl. m. Prahe.Moderný vozový park pre logistiku tovaruV roku 2021 očakáva MP Krásno a.s. investíciu do nákupu tzv. „cestného vlaku“. Táto 25 m dlhá súprava zložená z nákladného trojnápravového vozidla, špeciálneho podvozku a chladiarenského návesu umožňuje zviezť až 51 paletových miest tovaru. Plne naložený „roadtrain“ zníži náklady na prepravu a výrazne obmedzí emisnú stopu v podobe úspory pohonných hmôt a použitie ďalšieho vozidla.Na každodenné plánovanie dopravy a rozvozových trás využívame logistický softvér s ohľadom na čo najefektívnejšie využitie kapacít a vyťaženie vozidiel našich aj zmluvných prepravcov s ohľadom na optimalizáciu trás.Modernizujeme vozový park nákupom nových rozvozových vozidiel s najnovšou generáciou motorov s najvyššou emisnou triedou.Naše izotermické nadstavby a vstavby sú vybavené najmodernejšími chladiacimi agregátmi spĺňajúcimi najprísnejšie ekologické štandardy, s dôrazom na obmedzenie škodlivých vplyvov na životné prostredie.Systémovo vyhodnocujeme jazdný štýl našich vodičov a pravidelne ich školíme s dôrazom na ekologickú jazdu.