Ako najdlhšie uchovať údeniny v čerstvom stave?

Optimálna teplota na skladovanie údenín je okolo 3 – 4 °C. Trvanlivé údeniny (suché alebo polosuché salámy) nie sú na teplotu skladovania príliš citlivé a znesú rozmedzie teplôt 15 – 25 °C. Dôležité však je, aby boli uchovávané na dobre vetranom mieste, čím sa dá predísť plesniveniu.Kupujte iba kvalitné údeniny. Do chladničky ich nikdy nedávajte v igelitovom vrecúšku. Môžu sa orosiť a rýchlo pokaziť. Najlepšie urobíte, keď údeniny z igelitového vrecúška vyberiete a vložíte do plastovej či sklenenej misky so vzduchotesným uzáverom. Na povrch údenín je dobré položiť aj obrúsok, ktorý zabráni prípadnému zvlhnutiu potraviny. Ak kupujete údeniny vákuované, po ich rozbalení ich tiež vložte do škatuľky.

Párky a šunky patria do chladu

Medzi najnáchylnejšie výrobky z hľadiska kazenia patrí mäkký sortiment údenín. Ide napríklad o párky, špekáčiky či klobásy, ďalej mäkké salámy, špeciality (šunky, anglická slanina, moravské údené a pod.), varené výrobky (zabíjačkové špeciality) a pečené produkty, napr. sekaná. Tieto údeniny ihneď po prinesení z obchodu umiestnite do chladničky. Najlepšie na prostrednú poličku (niektoré chladničky majú uprostred police aj dve).Krájané výrobky spotrebujte ideálne do 24 – 48 hodín a skladujte v rozmedzí 0 – 5 °C, teda zásadne v chladničke. Ak kupujete údeniny balené, riaďte sa dátumom spotreby uvedeným na obale a sledujte aj odporúčanú teplotu skladovania, ktorú uviedol výrobca.

Trvanlivé a fermentované údeniny do chladu nedávajte

Tieto údeniny patria medzi tie najodolnejšie, pretože sú už fermentované alebo tepelne upravené. Trvanlivé salámy, ako napríklad Vysočina či Turistická saláma, sa po tepelnom spracovaní ďalej dlho vysúšajú, takže ich môžete vcelku skladovať pri normálnej izbovej teplote, ideálne v špajze.Neodporúčame ich skladovať v chladničke, kde do seba natiahnu vlhkosť a ľahko potom splesnivejú. Ak salámu navyše zabalíte do vrecúška, proces plesnivenia ešte viac podporíte.Medzi trvanlivé údeniny patria napríklad naša Maďarka Krásno, Poličan alebo Herkules. Tým vysoká vlhkosť takisto prekáža, takže je potrebné skladovať ich v suchu a navyše aj v chlade. Ideálna je chladná špajza.Vyberte si údeniny z našej širokej ponuky a prajeme vám dobrú chuť!