Cena spotrebiteľov 2007 – MP Krásno

Cena spotrebiteľov 2007

2007 – Dusená šunka Krásno bola ocenená Cenou spotrebiteľov v rámci prieskumu Q magazínu.

Volná místa Ochutnávky