Ocenenie Fakultou veterinárnej hygieny a ekológie | MP Krásno

Ocenenie Fakultou veterinárnej hygieny a ekológie

2010 – pri 20. výročí samostatnej Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie získala spoločnosť MP Krásno ocenenie za spoluprácu pri výučbe a realizácii vedecko-výskumnej práce v praxi.

Volná místa Ochutnávky