Ocenenie „Podnik podporujúci zdravie“ | MP Krásno

Ocenenie „Podnik podporujúci zdravie“

2010 – Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky skúmalo kvalitu ochrany a podpory zdravia zamestnancov našej firmy  podľa kritérií Európskej siete pre podporu zdravia na pracovisku. Celkovo sme dosiahli úspešnosť 91%. Ministerstvo zdravotnícka nám udelilo titul Podnik podporujúci zdravie II. stupňa na trojročné obdobie, do roku 2012. Ukázalo sa, že v tejto oblasti sme v porovnaní s inými podnikmi na tom veľmi dobre.

Volná místa Ochutnávky