Krásne vzdelávanie | MP Krásno

Krásne vzdelávanie

Tento projekt je financovaný z prostriedkov ESF prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť a štátneho rozpočtu ČR.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01501

 

Vzdelávacie projekty podporované ESF v našej spoločnosti pokračujú. Na systém vzdelávania vytvorený v uplynulých rokoch nadväzujeme novým vzdelávacím projektom, na ktorý sme získali opätovne dotáciu z európskych fondov.

Tentokrát chceme v počas dvoch rokov zaškoliť:

  1. interný tím lektorov, aby sme sa v budúcnosti mohli preškoľovať vlastnými silami,
  2. zvýšiť odborné zručnosti obchodných zástupcov, ktorým pripravíme hodnotné, dvojdenné kurzy na päť rôznych tém,
  3. pripraviť odborné školenia pre útvary nákup, ekonomika, obchod,
  4. odborné školenia doplníme o výučbu angličtiny.

Do vzdelávania sa zapojí takmer 100 zamestnancov a bude trvať až do polovice roku 2015.

Projektom s názvom „Komplexný rozvoj ľudských zdrojov v spoločnosti MP Krásno, a.s.“ sledujeme aj ďalšie ciele: uplatňovanie problematiky rovnakých príležitostí, navrhnutie systému vzdelávania do budúcnosti a vytvorenie stratégie práce v personálnom útvare.

Petr Ptáček
riaditeľ EPÚ

Mohlo by vás tiež zaujímať....

Cena primátora mesta

Cena primátora mesta

26. 01. 2023
Volná místa Ochutnávky