Czeski producent wyrobów masarskich MP Krasno, a. s. oferuje szeroki asortyment produktów z bogatą paletą smaków o różnych wielkościach i w różnych opakowaniach. W takim asortymencie, jakim są tradycyjne wyroby wędliniarskie oraz walaszskie specjały i produkty nieustannie śledzi on najnowsze trendy wśród konsumentów. Kasneńska sztuka wyrobu wędlin opiera się o właściwie połączone wieloletnie doświadczenie, umiejętności, sprawdzone receptury i nowoczesną technologię.

Jako jeden z niewielu czeskich producentów wędlin posiadamy certyfikat IFS (International Food Standard), który łączy w sobie wymagania systemu zapewnienia jakości i zdrowotnej gwarancji jakości artykułów spożywczych a ze względu na ponadstandardowe wywiązywanie się z tych wymagań i kryteriów spółka została zaliczona do Higher Level (Wyższy poziom). W ten sposób marka Krasno symbolizuje dzisiaj połączenie tradycyjnego rzemiosła masarskiego i nowoczesnych technologii. Klienci upodobali sobie wędliny marki Krasno przede wszystkim ze względu na ich standardowo wysoką jakość i wyjątkowy smak. W rezultacie ciągłych starań skierowanych na poprawę jakości wyrobów rośnie nie tylko zainteresowanie produktami sprzedawanymi pod marką Krasno, ale przybywa nam również coraz więcej nagród i dyplomów. Wszystkie surowce, dodatki i opakowania wyrobów muszą posiadać oświadczenia o ich gwarantowanej jakości zdrowotnej i ewentualnie inne wymagane atesty. Poszczególni dostawcy surowców gwarantują ich jakość pod względem zdrowotnym i spełniają wszystkie związane z tym przepisy prawne. Spółka nie wykorzystuje do produkcji surowców modyfikowanych genetycznie (GMO). Tradycja wykonywania wyrobów mięsnych i wędliniarskich ma swoje korzenie w Valašsku już w odległej historii. Jej powstanie datuje się od przełomu XV i XVI wieku, kiedy to wschodnie Morawy zaczęli zasiedlać Valaši, którzy miejscową ludność nauczyli pasterstwa, hodowli bydła i sztuki przetwarzania mięsa.

History
Historia przemysłowego przetwórstwa mięsa w Valašskem Meziřiči rozpoczęła się 28 stycznia 1895, kiedy to lokalni masarze założyli “Spółdzielnię budowy jatek”. W roku 1964 został uruchomiony nowy kombinat mięsny Severomoravsky průmysl masny, k.p – zakład nr 2 w Valašskem Meziřiči, który powstał w miejscu starych wytwórni. Częścią jego działalności od roku 1978 były również zakupy i przetwórstwo bydła rzeźnego. Najnowsza historia zaczyna się w roku 1993, kiedy to doszło do prywatyzacji tego zakładu i zmiany jego nazwy od 01.01.1994 na „Masny průmysl – Krasno, spol. s r. o.“. Od roku 2004 firma działa na rynku pod nazwą handlową MP Krasno, a. s. Sukcesy rynkowe marki Krasno na rynku datują się od prywatyzacji z roku 1993. W krótkim czasie z małego, lokalnego i przestarzałego zakładu powstało nowoczesne przedsiębiorstwo, które zajmuje wiodące miejsce między czeskimi producentami wyrobów mięsnych.

Aktualnie jesteśmy zaliczanie do grupy 3 największych producentów wyrobów mięsnych w Republice Czeskiej. Przeważająca część produkowanych wędlin pochodzi z zakładu w Valašskem Meziřiči. Tutaj znajdują się hale produkcyjne, magazyny i zaplecze administracyjne. Strategicznym krokiem był w roku 2008 zakup powierzchni produkcyjnych i magazynowych w dawnym kombinacie mięsnym Martinov w Ostrawie.