Spółka MP Krásno z powodzeniem zakończyła wstępny okres weryfikacji związanej z wejściem do Unii Europejskiej i w chwili obecnej jest w pełni certyfikowana na wspólnym rynku UE. Podstawowym elementem strategii spółki MP Krásno jest dalszy rozwój i korzystne prowadzenie działalności handlowej na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Aktualny stan wyposażenia technologicznego charakteryzuje się wysokim poziomem a wiele jego parametrów dorównuje czołowym firmom europejskim.

W spółce jest wprowadzony system HACCP, którego celem jest wyeliminowanie wszystkich negatywnych wpływów na zdrowotną jakość surowców i wyrobów. Cały proces produkcji znajduje się pod stałym nadzorem weterynaryjnym. System zapewnienia jakości w spółce opiera się na komplecie kontroli wejściowych, międzyoperacyjnych i wyjściowych.

Wszystkie surowce i poszczególne składniki wyrobów muszą mieć potwierdzenie braku wad higienicznych, ewentualnie inne atesty. Spółka nie wykorzystuje do produkcji surowców zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Ze względu na stały wzrost występowania różnych alergii spółka podejmuje również kroki przeciwdziałające temu zjawisku i aktualnie rozszerza na przykład asortyment wyrobów bezglutenowych.

Do szeroko pojętej filozofii firmy należy też ciągła troska o swoich pracowników. Spółka zobowiązała się do zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy i od roku 1999 posiada tytuł Bezpieczny zakład, przyznany przez Českým úřadem bezpečnosti práce (Czeski Inspektorat BHP).

Spółka MP Krásno z pozytywnym wynikiem przeszła procedurę auditu zgodnie ze standardami IFS (International Food Standard). Ten międzynarodowy standard jest stosowany przy certyfikowaniu dostawców w ponadnarodowych sieciach handlowych i łączy w sobie wymagania systemu zapewnienia jakości oraz braku zastrzeżeń zdrowotnych w zakresie artykułów spożywczych. MP Krásno, a.s. jest jednym z niewielu czeskich producentów wędlin, który uzyskał wymieniony certyfikat. Ze względu na ponadstandardowe wypełnienie założonych kryteriów spółka została zaliczona do Higher Level (Wyższy poziom).