V roku 2022 sa do triedenia odpadu zapojilo 75 % českej populácie. Obyvatelia majú k dispozícii už 838 578 nádob na triedený odpad. Aj vďaka nášmu úsiliu sa znížili emisie skleníkových plynov o 902 970 ton CO2 ekv. a ušetrilo sa 24 470 009 GJ energie. Prínosom využívania odpadov z obalov je úspora 335 miliónov m³ vody.Naša spoločnosť prispela k celkovému zníženiu produkcie skleníkových plynov o úctyhodných 545 ton CO2 ekv. EUR a zároveň ušetrila 14 783 GJ energie. Toto množstvo CO2 zodpovedá 256 osobným automobilom strednej triedy za celý rok prevádzky. Okrem toho by naše úspory energie mohli napájať verejné osvetlenie v českom hlavnom meste Praha počas 29 dní.Na každodenné plánovanie dopravy a dodacích trás používame logistický softvér, ktorý sa zameriava na maximalizáciu kapacity našich vozidiel a vozidiel našich partnerov. Naším cieľom je optimalizovať trasy tak, aby boli čo najefektívnejšie. Neustálou obnovou a nákupom našich doručovacích vozidiel kvalitne a efektívne znižujeme našu ekologickú stopu. Vozidlá sú vybavené najnovšou generáciou motorov, ktoré spĺňajú najprísnejšie emisné normy. Naši vodiči sú pravidelne školení s dôrazom na čo najšetrnejšiu ekologickú jazdu.Ďakujeme vám, že pomáhate recyklovať naše výrobky, a dúfame, že v budúcom roku sa nám podarí opäť dosiahnuť lepšie čísla ako v tomto roku.