Tradícia výroby mäsa a mäsových výrobkov na Valašsku siaha hlboko do minulosti. Jej rozmach začal na prelome 15. a 16. storočia, kedy na východnú Moravu začali prichádzať Valasi a naučili tunajší ľud pastierstvo, chov dobytka a umenie spracovávania mäso. Významnou mierou ovplyvnili spôsob hospodárenia v tomto hornatom kraji, vtisli zvláštnu pečať ľudovej kultúre a dali názov celému regiónu i jeho obyvateľstvu. Postupom času sa Valašsko svojimi údeninami preslávilo.

Prvá písomná zmienka, týkajúca sa mäsiarskej živnosti majstra Perutky z Meziríčí, je zo 17. storočia. História priemyselného spracovávania mäsa vo Valašskom Meziříčí sa začala písať 28. januára 1895, kedy mäsiari založili „Družstvo na postavenie jatiek“. Pre valašsko-meziříčský závod sa stal medzníkom rok 1955, kedy boli uvedené do prevádzky mraziarne a rok 1964, kedy začal s výrobou novo vybudovaný mäsokombinát.

V roku 1993 bol mäsokombinát sprivatizovaný a od 1. 1. 1994 sa firma volala Masný průmysl – Krásno, spol. s r.o. Od 1. 1. 2004 sa spoločnosť nazýva MP Krásno, a.s.

Súčasnosť
Počas krátkej doby sa z malej zastaranej lokálnej prevádzky v srdci Valašska stal moderný podnik, ktorý patrí medzi päť najväčších českých výrobcov mäsa a mäsových výrobkov. Spoločnosť výrazne investovala do modernizácie výroby, realizovala všetky investície tak, aby podnik vyhovoval prísnym európskym normám.

S výrobkami z Krásna sa dnes stretneme v rôznych obchodných reťazcoch a maloobchodných sieťach alebo na pultoch špecializovaných mäsiarstiev. Spoločnosť expanduje na slovenské a maďarské trhy.

V sortimente spoločnosti sú okrem klasických výrobkov aj tradičné valašské špeciality. Zákazníci si ich obľúbili hlavne pre štandardne vysokú kvalitu a nezameniteľnú chuť. Výsledkom dlhodobej orientácie na vysokú kvalitu výrobkov je nielen stúpajúca obľuba produktov značky Krásno, ale aj množstvo ocenení. Za týmito úspechmi stoja hlavne zamestnanci spoločnosti, ktorí k potrebnej kvalifikácii pridávajú nadšenie a obetavosť. Vďaka tomu dnes značka Krásno symbolizuje spojenie mäsiarskej tradície s modernou technológiou.

decoration-suhaj-trakac
decoration-klobasovnik