Tak ako dbáme pri výrobe mäsa a údenín na dôkladný výber surovín a overených dodávateľov, rovnako sa v Krásne snažíme maximálne chrániť životné prostredie. Je to jedna z našich priorít, pretože je pre nás kľúčové zachovať rozmanitosť prírody a kvalitu života. Nakoniec, úzke spojenie s prírodou k Valašsku neodmysliteľne patrí a Krásno ako valašská firma na túto tradíciu nadväzuje.

Dôraz na ekológiu nie je samoúčelný – prospieva ľuďom aj samotnej spoločnosti. Napr. energetická úspora vďaka inovatívnym technológiám výroby prináša dvojitý efekt – environmentálny i ekonomický. Krásno ušetrí pri výrobe a zároveň zníži ekologickú záťaž. A tak by sme mohli pokračovať. Znížiť dopad na životné prostredie sa jednoducho oplatí.

Certifikát environmentálneho riadenia
 

Súčasťou tejto filozofie je i certifikát environmentálneho riadenia ISO 14001:1996, ktorý Krásno získalo v roku 2002 a ktorý potvrdzuje, že systém environmentálneho manažmentu spoločnosti sa stal plnohodnotnou zložkou celkového riadiaceho systému výroby. Nejde pritom len o nové technológie, Krásno zároveň motivuje a zaškoľuje svojich zamestnancov v ekologickej oblasti, prenáša „zelené“ myslenie aj do vývoja nových produktov a vyžaduje podobný prístup i od svojich dodávateľov.

Ekologické desatoro v Krásne
1. Ochrana životného prostredia je jednou z najväčších priorít značky.
2. Vzdelaní a motivovaní zamestnanci si osvoja ekologické hodnoty popri svojej práci.
3. Dopady na životné prostredie zisťuje firma ešte pred začiatkom projektu.
4. Vývoj smeruje k poskytovaniu ekologicky šetrných výrobkov a služieb.
5. Použité zariadenia minimalizujú škodlivé dopady na životné prostredie.
6. Citlivý prístup zabraňuje nevratným a závažným škodám na životnom prostredí.
7. Nové technológie vedú k ekologicky šetrným postupom.
8. Proces zlepšovania nie je ukončený, je trvalý.
9. Ekologický prístup preniká všetkými úrovňami riadenia podniku.
10. Informovaní zákazníci sú zárukou bezpečného spôsobu zaobchádzania s výrobkami.

decoration-suhaj-trakac
decoration-klobasovnik