Krásno Slovakia, s. r. o.

Predaj výrobkov Krásno v Slovenskej republike zaisťuje sesterská spoločnosť Krásno Slovakia, so sídlom v Púchove. Zákaznícky servis zaisťuje tím obchodných zástupcov, ktorý pôsobí na území celého Slovenska. Rovnako tak distribúcia našich výrobkov je zaisťovaná v rámci celej Slovenskej republiky.

Krásno Slovakia, s. r. o.
Streženická 1697/45
020 01 Púchov

: 36335665
IČ DPH: SK2021822110

Obchodný register: Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka: 14650/R

Bankové spojenie:

Raiffeisenbank a.s. Zlín
číslo účtu: 1014506525/5500

Tel: +420 571 855 111
Fax: +420 571 611 743
E-mail: mpk‌‌M‌‌krasno.cz

Objednávková kancelária

Obchodní zástupcovia

decoration-suhaj-trakac
decoration-klobasovnik