Vzhľadom na veľmi nepríjemné a ťažké časy sme sa rozhodli prispievať na mzdy všetkých našich zamestnancov sumou 2 000 Kč, a to trvale od septembra minimálne do konca roka 2023. Veríme, že tým zabezpečíme väčšiu stabilitu rodinných rozpočtov. Zároveň plánujeme do budúceho roka vyjednať adekvátne zvýšenie miezd pre všetkých zamestnancov.A prečo to všetko robíme?Veľmi si vážime našich zamestnancov a ich práce. Uvedomujeme si, že spokojní zamestnanci sú kľúčom k úspechu spoločnosti. Chceme, aby naša spoločnosť zostala atraktívnym miestom pre prácu a zároveň bola konkurencieschopná. Vieme, že sú to vždy zamestnanci, od ktorých práce závisí úspech každej spoločnosti.Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a obetavosť. Sme hrdí na to, čo sme spoločne dosiahli za posledných 30 rokov, a tešíme sa na budúcnosť, v ktorej budeme naďalej rásť, prosperovať a fungovať ako jeden tím.