44522.png
Osvědčení se uděluje dvakrát ročně vždy v druhé polovině měsíce května a října. Přihlásit se může jakákoliv firma, podmínkou je, aby subjekt podal žádost dva měsíce před termínem předání osvědčení.osv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD-kr%C3%A1sno-212x300.jpgOznačení “Bezpečný podnik" je prostředkem pro zajištění systémového přístupu k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se v Česku uplatňuje již od roku 1996.  Zapojení se do tohoto programu přináší firmám řadu výhod. Mezi ně patří nejen vyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která v zaměstnání hraje zcela zásadní roli, ale také zlepšení úrovně kultury práce a obecně zlepšení pracovní atmosféry na pracovišti.  Vedení společnosti MP Krásno, a.s. se tak dobrovolně zavázalo dodržovat a plnit požadavky programu “Bezpečný podnik”, což mimo jiné zahrnuje také nepřetržité zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců nad rámec povinných legislativních předpisů. Nalézáním stále lepších a efektivnějších přístupů, jak se postavit k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se firma MP Krásno, a.s. snaží neustále zvyšovat vlastní firemní hodnotu i v této nepříznivé době. Snahu o zvýšení bezpečnosti na pracovišti a lepší pracovní podmínky tak kromě zaměstnanců nyní potvrdí i Státní úřad inspekce práce, který daná osvědčení společnostem uděluje. Zobrazit osvědčení  (formát PDF)
Stáhněte si nejnovější akční leták