Naše společnost se snaží vytvořit a udržet transparentní pracovní prostředí a vysokou úroveň podnikové etiky. Bezpečnost a úcta vůči každému v kontaktu s podnikem jsou pro nás důležité.
Zpozorování nezákonného chování nebo jednání představujícího porušení principů podnikové etiky, jež by mohlo mít dopad na společnost nebo na život či zdraví jedince, je třeba oznámit ústně či písemnou cestou.

Oznámení je možné učinit:
a) elektronicky na e-mailovou adresu compliance@krasno.cz / předmět „stížnost“
b) písemně na adresu zaměstnavatele MP Krásno a.s., Hranická 430/34, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí; do rukou Ing. Aleny Richterové
c) telefonicky na čísle +420 571 855 301 od pondělí do pátku od 7:30 do 13:30 – Ing. Alena Richterová (příslušná osoba)

Podrobnější informace lze najít ve firemní směrnici „Ochrana oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém“

Stáhněte si nejnovější akční leták