Stejně jako dbáme při výrobě masa a uzenin na pečlivý výběr surovin a prověřených dodavatelů, snažíme se v Krásnu rovněž maximálně chránit životní prostředí. Je to jedna z našich nejdůležitějších priorit, protože je pro nás klíčové zachovat rozmanitost přírody a kvalitu života. Ostatně úzké sepjetí s přírodou k Valašsku neodmyslitelně patří a Krásno jako valašská firma na tuto tradici navazuje.

Důraz na ekologii není samoúčelný – prospívá lidem i samotné společnosti. Např. úspory energií díky inovativním technologiím výroby přinášejí dvojí efekt – environmentální i ekonomický. Krásno tak ušetří při výrobě a zároveň sníží ekologickou zátěž. A tak by se dalo pokračovat. Snížit dopad na životní prostředí se zkrátka vyplácí.

Certifikát environmentálního řízení
Součástí této filozofie je i certifikát environmentálního řízení ISO 14001:1996, který Krásno získalo v roce 2002 a který je potvrzením toho, že systém environmentálního managementu společnosti se stal plnohodnotnou složkou celkového řídicího systému výroby. Nejde přitom jen o nové technologie, Krásno zároveň motivuje a školí v ekologické oblasti své zaměstnance, přenáší „zelené“ myšlení i do vývoje nových produktů a vyžaduje podobný přístup i od svých dodavatelů.

Ekologické desatero v Krásnu
1. Ochrana životního prostředí je jednou z nejvyšších priorit značky.
2. Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci si osvojí ekologické hodnoty při své práci.
3. Dopady na životní prostředí zkoumá firma ještě před začátkem projektu.
4. Vývoj směřuje k poskytování ekologicky šetrných výrobků a služeb.
5. Použitá zařízení minimalizují škodlivé dopady na životní prostředí.
6. Opatrný přístup zabraňuje nevratným a závažným poškozením životního prostředí.
7. Nové technologie vedou k ekologicky šetrným postupům.
8. Proces zlepšování není ukončen, ale je trvalý.
9. Ekologický přístup prostupuje všemi úrovněmi řízení podniku.
10. Informovaní zákazníci jsou zárukou bezpečného způsobu zacházení s výrobky.

decoration-suhaj-trakac
decoration-klobasovnik
Stáhněte si nejnovější akční leták