Akciová společnost MP Krásno, a.s., se zabývá zpracováním masa a výrobou masných výrobků. Abychom mohli tuto činnost vykonávat, zpracováváme dle příslušných právních předpisů různé druhy osobních údajů. Tyto osobní údaje se týkají našich zaměstnanců, obchodních partnerů, popř. dalších osob. S ohledem na právní předpisy Evropské unie dodržuje akciová společnost MP Krásno, a.s., počínaje dnem 25.5.2018,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“— General Data Protection Regulation).

Naším primárním cílem stále zůstává důkladné zabezpečení získaných osobních údajů a jejich ochrana proti možnému zneužití. Abychom dostáli zákonné povinnosti, naplnili cíle našich interních směrnic, zavádíme v akciové společnosti další požadavky nutné pro ochranu osobních údajů vyplývající z výše uvedeného GDPR.

S ohledem na tuto skutečnost, poskytujeme našim zaměstnancům, obchodním partnerům či jiným osobám bližší informaci, k čemu jsou osobní údaje získané v rámci činnosti akciové společnosti MP Krásno, a.s., využívány.

Osobní údaje zaměstnanců — všechny osobní údaje spojené se zaměstnaneckým poměrem v naší společnosti jsou využívány pouze pro personální a mzdovou agendu. Zaměstnanci jsou informováni o údajích, které jsou o nich evidovány.
Obchodní partneři a ostatní osoby — v obchodním vztahu evidujeme pouze osobní údaje nezbytné k vytvoření a udržování smluvního vztahu nebo činnosti, které s tímto smluvním vztahem nezbytně souvisí.
Agenturní zaměstnanci — k osobním údajům této skupiny spolupracujících osob přistupujeme a chráníme stejně, jako data našich kmenových zaměstnanců.
Kamerové systémy — kamery slouží především k ochraně zdraví a života osob při vykonávání zadaných pracovních úkolů a k ochraně majetku. Jsou instalovány tak, aby nezasahovaly do soukromí osob ve všech našich prostorách, vyjma šaten, toalet, apod.
Software a hardware — na každý software, který v naší společnosti zpracovává osobní údaje, klademe důraz, aby splňoval nároky vycházející z podmínek GDPR. Proto požadujeme od dodavatelů těchto produktů podporu GDPR (především ochranu, výmaz, anonymizaci dat a dohledatelnost všech dat v daném systému, atd.)
 

MP Krásno Politika GDPR ke stažení zde

Stáhněte si nejnovější akční leták