V roce 2022 se třídění odpadů účastnilo 75 % populace ČR. Obyvatelé mají k dispozici již 838 578 nádob na tříděný odpad. Z části i naší zásluhou se snížila produkce emisí skleníkových plynů o 902 970 tun CO2 ekv. a uspořilo se tak 24 470 009 GJ energie. Přínosem využití odpadů z obalů je úspora 335 mil. m³ vody.Naše společnost přispěla k celkovému snížení produkce skleníkových plynů o úctyhodných 545 tun CO2 ekv. a současně ušetřila 14 783 GJ energie. Takové množství CO2 odpovídá 256 osobním automobilům střední střídy za celý rok jejich provozu. Kromě toho by naše úspory energie dokázaly napájet veřejné osvětlení v hlavním městě Praze po dobu 29 dnů.Pro naše každodenní plánování dopravy a rozvozových tras využíváme logistický software, který se zaměřuje na maximální využití kapacity našich vozidel i vozidel našich partnerů. Naším cílem je optimalizovat trasy tak, aby byly co nejefektivnější. Stálým inovováním a nákupy  našich rozvozových vozidel snižujeme kvalitně a efektivně naši ekologickou stopu. Automobily jsou osazeny nejnovější generací motorů, splňujících nejpřísnější emisní standardy. Naši řidiči jsou pravidelně školení s důrazem na co nejekologičtější jízdu.Děkujeme, že i vy pomáháte s recyklací našich výrobků a doufáme, že se příští rok dostaneme opět na ještě lepší čísla, než letos.
Stáhněte si nejnovější akční leták