Tento podíl odpovídá zajištění kompletního provozu a obsluhy 130 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony). Třídění odpadu jsme tak umožnili 2 235 obyvatelům.Náš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 230 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 5 446 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 108 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořenou energii představuje 11 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hl.m. Praze.Moderní vozový park pro logistiku zbožíV roce 2021 očekává MP Krásno a.s. investici do nákupu tzv. “silničního vlaku“. Tato 25 m dlouhá souprava složená z nákladního třínápravového vozidla, speciálního podvozku a chladírenského návěsu umožňuje svézt až 51 paletových míst zboží. Plně naložený „roadtrain“ sníží náklady na přepravu a výrazně omezí emisní stopu v podobě úspory pohonných hmot a použití dalšího vozidla.Pro každodenní plánování dopravy a rozvozových tras využíváme logistický software s ohledem na co nejefektivnější využití kapacit a vytížení vozidel našich i smluvních přepravců s ohledem na optimalizaci tras.Modernizujeme vozový park nákupem nových rozvozových vozidel s nejnovější generací motorů s nejvyšší emisní třídou.Naše izotermické nástavby a vestavby jsou vybaveny nejmodernějšími chladícími agregáty, splňujícími nejpřísnější ekologické standardy, s důrazem na omezení škodlivých vlivů na životní prostředí.Systémově vyhodnocujeme jízdní styl našich řidičů a pravidelně je školíme s důrazem na ekologickou jízdu.
Stáhněte si nejnovější akční leták