Zpět na výpis ocenění
1997 - ocenění "Vynikající výrobek" za trvanlivý salám Vysočina udělilo Společenstvo řezníků a uzenářů Čech, Moravy a Slezska se sídlem v Praze v rámci celostátní přehlídky jakosti trvanlivých masných výrobků v Praze.Ocenění Vynikající výrobek za trvanlivý salám Vysočina